Nieuws & agenda

foto nena 50 (45K) (De afbeelding hier links is van de Stevenskerk Nijmegen waar Capella Cumerana de maandelijkse vesperdienst zingt.)

Ambities Capella Cumerana
Capella Cumerana is een Nijmeegs koor dat op hoog niveau vespers in de Stevenskerk zingt. Het zingen in de prachtige akoestiek van de Stevenskerk is een onvergetelijke ervaring voor elke koorzanger. Het repertoire omvat koormuziek van de Renaissance tot heden. Het koor staat onder leiding van Jetty Podt. Van de koorzangers wordt verwacht dat zij zelfstandig hun partij instuderen voor de eerste repetitie. Ruime koorervaring is gewenst.

Vacature
Als u belangstelling heeft om met Capella Cumerana mee te zingen, kunt u vrijblijvend een repetitie bijwonen. Desgevraagd kunt u van tevoren de te repeteren bladmuziek ontvangen. Als deze kennismaking u bevalt, en er een vacature is voor uw stemsoort, wordt een auditie afgenomen. Contact via een van de koorleden of via Marjolijn Ankum (info@capellacumerana.nl). 


Repetities en uitvoeringen
Capella Cumerana hanteert een gestroomlijnd repetitieschema. Per jaar zijn er 7 uitvoeringen op zaterdagmiddag, met 2 repetities per uitvoering op de dinsdagavond. De vespers beginnen om 16.00 uur en eindigen om 16.45, de generale repetitie om 13.30 uur. De dinsdagavond repetities zijn van 19.45 tot 22.15 uur.ERETITEL JETTY PODT
Op 24 november 2013 gaf de dirigent van Capella Cumerana een orgelconcert in de Stevenskerk naar aanleiding van haar nieuwe CD 'Organ works Franz Liszt' (uitgegeven door United Classics). Na afloop kwam de burgemeester binnen om aan Jetty Podt de eretitel 'Stadsorganist van Nijmegen' te schenken. Het koor is zeer trots DE STADSORGANIST als cantrix te hebben.

Data van de vespers en andere optredens zijn te vinden onder JAARPROGRAMMA
Men kan zich per e-mail aanmelden om de uitnodigingen voor de vesper te ontvangen (zie CONTACT)